Jaren dertig - Oprichting

Het ontstaan van bouwbedrijf Staartjes & La Grouw B.V.

In de jaren dertig van de vorige eeuw die toen “Crisisjaren” werden genoemd besloot de afgestudeerde HTS-er Bouwkunde en Weg- en Waterbouw, Johannes Staartjes, geboren op 2 november 1908, niet langer te wachten op betere tijden, maar begon als timmerman voor zichzelf.

Zijn eerste opdracht was het bouwen van een schuurtje in Ransdorp, daarvoor diende een bestaand gebouwtje gesloopt te worden. Dit sloopwerk werd door Johannes Staartjes zelf gedaan, maar zo rigoreus dat de bouwval snel plat lag, met Staartjes daaronder. Gelukkig zonder ernstige gevolgen zodat hij in staat was zijn eerste opdracht met goed gevolg te voltooien.

Al snel verwierf Staartjes regionale bekendheid en kreeg hij veel kleine opdrachten in de omgeving van zijn woongebied Nieuwendam. Staartjes kreeg behoefte aan assistentie en kwam in contact met de familie Abbring uit Oostzaan. Cor Abbring werd een vertrouwde medewerker van Staartjes.
Spoedig deed zich de mogelijkheid voor om woningbouw te realiseren in Amsterdam. Dit was de aanleiding om zich officieel te laten inschrijven bij het Handelsregister te Amsterdam als aannemer. Dit gebeurde op de datum van 1 juli 1936.
De jaren 1936 – 1940 verliepen voorspoedig voor het bedrijf en bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940, had Staartjes twaalf vaste medewerkers in dienst.