Werkmaatschappij
Staartjes & La Grouw bv is een werkmaatschappij van Staartjes Holding b.v. Naast het bouwbedrijf is er nog een zustermaatschppij IJbouw BV (beton- en waterbouw), zij opereert zelfstandig.

Organisatie
De organisatie is plat van aard met een ruime persoonlijke verantwoording binnen duidelijk afgebakende taken en bevoegdheden. Het opleidingsniveau binnen de organisatie is LBO+, MBO+, en/of HBO, in alle disiplines met een breed scala aan ervaring en kennis.

Identiteit
In de 70 jaar van het bestaan van het bouwbedrijf, heeft het bedrijf zich een eigen identiteit verworven. In de soort werkzaamheden welke het bouwbedrijf veelvuldig uitvoert komt deze nadrukkelijk naar voren.

Terugkerende klanten
Verschillende productiebedrijven, kinderopvang, woningbouwverenigingen en beheermaatschppijen uit Amsterdam e.o. zijn vaste regelmatig terugkerende klanten van het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf voert zowel dagelijks onderhoudsklussen als grote verbouwingen en/of nieuwbouw uit voor deze bedrijven.

Eisen en wensen
Staartjes & La Grouw bv weet als geen ander wat de eisen en wensen van bovengenoemde bedrijven/klanten zijn, met andere woorden het bouwbedrijf “spreekt de taal” van de bedrijven/klanten. Het bouwbedrijf adviseert en begeleidt de bedrijven/klanten bij het zoeken van een bouwkundige oplossing en voert deze vervolgens zodanig uit dat het bedrijf/klant zo weinig mogelijk overlast wordt bezorgd.

Totaalpakket
Veel particulieren komen bij het bouwbedrijf terecht met verzoeken voor veel verschillende soorten werkzaamheden. Het bouwbedrijf voert werkzaamheden uit, die uiteenlopen van kleine schilderswerkzaamheden tot grote verbouwingen aan de woning. Het aanbieden van een “totaalpakket” aan de klant is een specialiteit.

Mond-tot-mondreclame
Renovatie en onderhoud is een ander onderdeel van het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf voert dit soort werkzaamheden niet alleen uit voor diverse beheermaatschappijen maar ook voor veel particulieren. Dankzij de zorg en kwaliteit waarmee het bouwbedrijf deze werkzaamheden uitvoert komen de meeste particulieren via mond-tot-mondreclame of na verwijzing door Monumentenzorg, Bouw- en Woningtoezicht of Architect bij het bouwbedrijf terecht. Ook bij renovatie en onderhoud adviseert en begeleidt het bouwbedrijf de klant veelvuldig en voert voor haar besprekingen met de betreffende gemeentelijke instanties.

Specialiteiten
Tenslotte is het niet onbelangrijk te vermelden dat het bouwbedrijf een eigen timmerfabriek bezit, waardoor vrijwel geen klus te klein of werk te groot is. Uit al het bovenstaande blijkt dat onderstaande punten slechts een beperkte opsomming te zijn van de specialiteiten die het bouwbedrijf rijk is:

  • Flexibiliteit
  • Verantwoorde creativiteit en inventiviteit
  • Ambachtschap (kwaliteit)
  • Goede contactuele eigenschappen
  • Goede coördinatie van de onderaannemers